Право на ремонт: нови права на потребителите за ремонт на стоки

Electronic_renovation_in_repair_shop

Европейската комисия въвежда нови права на потребителите за лесни и привлекателни ремонти

През изминалата седмица Европейската комисия прие ново предложение за общи правила за насърчаване на ремонта на стоки, с които ще се постигнат икономии за потребителите и ще се подкрепят целите на Европейския зелен пакт, което ще доведе и до намаляване на отпадъците.

С това предложение ще се гарантира, че повече продукти се ремонтират в рамките на законоустановената гаранция и че потребителите разполагат с по-лесни и по-евтини възможности за ремонт на продукти (като прахосмукачките, а съвсем скоро и таблетите и смартфоните), когато законоустановената гаранция е изтекла или когато стоката вече не функционира в резултат на амортизация.

Нови мерки за насърчаване и улесняване на ремонтирането и повторната употреба

С предложението се въвежда ново „право на ремонт“ за потребителите както в рамките на законоустановената гаранция, така и извън нея.

В рамките на законоустановената гаранция от продавачите ще се изисква да предлагат ремонт, освен когато той е по-скъп от замяната.

Извън законоустановената гаранция потребителите ще разполагат с нов набор от права и инструменти, за да се превърне „ремонтът“ в лесна и достъпна възможност:

  • право на потребителите да изискват ремонт от производителите за продуктите, които са технически ремонтируеми съгласно правото на ЕС, като пералните машини или телевизорите. По този начин ще се гарантира, че потребителите винаги ще има към кого да се обърнат, когато решат да ремонтират своите продукти, и ще се насърчат производителите да развиват по-устойчиви бизнес модели;
  • задължение за производителите да информират потребителя кои са продуктите, които са длъжни да ремонтират;
  • онлайн платформа за намиране на подходяща услуга за ремонт, която да свързва потребителите със сервизите и продавачите на обновени стоки в близост до тях. Платформата ще дава възможност за търсене по местоположение и стандарти за качество, с което ще подпомага потребителите да намерят привлекателни оферти и ще повиши видимостта на сервизите;
  • европейски формуляр за информация относно ремонта, който потребителите ще могат да изискват от всеки сервиз и с който се осигурява прозрачност по отношение на условията за ремонта и неговата цена и се улесняват потребителите при съпоставянето на оферти за ремонт;
  • ще бъде разработен европейски стандарт за качество на ремонтните услуги, за да се помогне на потребителите да разпознават сервизите, които се ангажират с предоставянето на по-високо качество. Този стандарт за „лесен ремонт“ ще бъде отворен за всички сервизи навсякъде в ЕС, които желаят да се ангажират с минимални стандарти за качество, например въз основа на времетраенето на ремонта или наличността на продуктите.

Предстои предложението на ЕК да бъде прието от Европейския парламент и от Съвета.

TOP