На 1 май влезе в сила Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Нова Зеландия

На 1 май влезе в сила Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Нова Зеландия

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Нова Зеландия влезе в сила на 1 май 2024 г., съобщават от Министерството на икономиката. Преговорите по него започнаха през 2018 г. Споразумението бе подписано в Брюксел на 9 юли 2023 г.

Нова Зеландия е ключов търговски партньор на ЕС в индийско-тихоокеанския регион. Понастоящем двустранната търговия между ЕС и Нова Зеландия възлиза на 7,8 милиарда евро годишно за стоки и 3,7 милиарда евро за услуги, като и в двете области ЕС има положителен търговски баланс.

Със Споразумението се либерализират и улесняват търговията и инвестициите, както и се насърчават по-тесните икономически отношения между ЕС и Нова Зеландия. Разкриват се значителни икономически възможности за компаниите, земеделските производители и потребителите от двете страни. Двустранната търговия се очаква да нарасне с до 30%, като годишният износ на ЕС потенциално ще нарасне с до 4,5 милиарда евро. Инвестициите на ЕС в Нова Зеландия имат потенциал да нараснат с до 80 %.

Това е първото споразумение, което изцяло интегрира новия подход на ЕС към търговията и устойчивото развитие и включва поемането на безпрецедентни ангажименти за устойчивост, включително за спазване на Парижкото споразумение относно изменението на климата и основните трудови права.

С влизане в сила на Споразумението:

 • се премахват митата върху основния износ на ЕС за Нова Зеландия, като например свинско месо, вино и пенливо вино, шоколад, захарни изделия и бисквити;
 • се отваря пазарът на услуги на Нова Зеландия в ключови сектори като финансовите услуги, телекомуникациите, морския транспорт и услугите по доставка;
 • се гарантира недискриминационно третиране на инвеститорите от ЕС в Нова Зеландия и обратно;
 • се подобрява достъпът на дружества от ЕС до договори за възлагане на обществени поръчки на Нова Зеландия за стоки, услуги, строителство и концесии за строителство;
 • се защитават близо 2000 вина и спиртни напитки от ЕС, сред които 53 български вина и 9 български спиртни напитки, Prosecco, полската водка, Rioja, Champagne и Tokaji;
 • се защитават 163 от най-известните традиционни продукти на ЕС (географски означения), сред които българското розово масло, сирената Asiago, Feta, Comté или Queso Manchego, шунката Istarski pršut, Lübecker Marzipan или маслините Elia Kalamatas;
 • се либерализира търговията с екологични стоки и услуги;
 • се улесняват потоците от данни, предвидимите и прозрачни правила за цифрова търговия и сигурната онлайн среда за потребителите;
 • се предотвратява налагането на необосновани изисквания за локализиране на данни и се поддържат високи стандарти за защита на личните данни;
 • се подпомагат малките предприятия да изнасят повече чрез специална глава за малките и средните предприятия;
 • се намаляват изискванията и процедурите за спазване на изискванията, за да се даде възможност за по-бърз поток на стоки;
 • се защитават правата върху интелектуалната собственост.

От българските географски означения, под закрилата на Споразумението, попадат българското розово масло, както и вина и спиртни напитки. Техните наименования, както и повече информация за споразумението, можете да прочетете ТУК.

Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Нова Зеландия

TOP