“Единството е сила” е мотото на кампанията за присъединяването на България в еврозоната

“Единството е сила” е мотото на кампанията за присъединяването на България в еврозоната

Завърши конкурсът за избор на лого, слоган и разработване на бранд книга (бранд бук) на кампанията за присъединяването на България в еврозоната, съобщават от Министерството на финансите. Целта беше да се създаде обща визуална идентичност на комуникационните дейности на всички институции, ангажирани в процеса за приемането на единната европейска валута.

Конкурсът беше спечелен от студента в Националната художествена академия (НХА) Георги Георгиев-Аршата.

Изграждането на обща иновативна и модерна визуална идентичност е ключов елемент за кампанията, в изпълнение на Комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната. Логото и слоганът ще се използват в материали на българските институции, ангажирани с кампанията, за всички комуникационни канали – печатни, аудио и видео материали и послания в телевизия, радио, интернет и дигитално пространство, свързани с периода преди, по време на и след въвеждане на единната европейска валута в България. Разработени са в цялостна система за визуална идентичност – бранд бук.

Логото на кампанията съдържа в себе си три основни елемента – българския флаг, знака за еврото и евромонетата. Трикольорът е художествено вплетен в хоризонталните елементи на класическия знак за евро, а композицията е изградена в поредица от концентрични кръгове, които са в пропорцията на монета от едно евро.

Според автора на мотото Георги Георгиев „Единството е сила“ е вдъхновено от добре познатата легенда за хан Кубрат, неговите синове и снопа пръчки. Слоганът символизира и силата, която България днес черпи като част от голямото европейско семейство, още повече присъединяването на страната към еврозоната е последна фаза в рамките на европейската ни интеграция.

Победителят в конкурса Георги Георгиев – Аршата е на 24 години. Предстои да завърши магистратура „Визуална комуникация“ в Националната художествена академия, в катедра „Плакат“. Учил е „Рекламна графика “ в Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ в Пловдив. През 2022 година завършва бакалавърска степен „Плакат и визуална комуникация“ в Националната художествена академия. Има и втора специалност „Педагогика на изобразителното изкуство“ и в момента преподава на ученици в Математическата гимназия в Пловдив, както и на деца в детска градина. Печели редица награди в конкурси и участия в изложби.

TOP