Днес е Денят на Италианската република

Днес е Денят на Италианската република

Италия в цифри:

  • Населението на Италия е 59 милиона души и представлява 13,1% от населението на Европейския съюз;
  • Очакваната продължителност на живота при раждане е 84 години (82 г. в ЕС);
  • 46% от италианците на възраст между 16 и 74 години притежават поне базови дигитални умения (56% в ЕС);
  • 12% от населението на възраст между 25 – 64 години участва в ученето през целия живот (13% в ЕС);
  • Възобновяемата енергия е 19% от общото потребление на енергия (в ЕС е 23%);
  • Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 35 350 евро или 12,3 % от БВП на ЕС.

Италия е член на Европейския съюз от 1 януари 1958 г.

Италия е член на Шенген от 26 октомври 1997 г., а на еврозоната – от 1 януари 1999 г.

Източник: Евростат

TOP