Днес е Националният празник на Нидерландия

Днес е Националният празник на Нидерландия

Официалният празник на Нидерландия се нарича Ден на краля и се празнува по повод неговия рожден ден с пищни тържества в цялата страна.

Нидерландия в цифри:

  • Населението на Нидерландия е 17,8 милиона души и представлява 4% от населението на Европейския съюз;
  • Броят на завършилите висше образование на възраст между 25 и 34 години е 56%, а средно в ЕС те са 42%;
  • 83% от нидерландците между 16 и 74 години притежават поне базови дигитални умения (56% в ЕС);
  • 26% от населението на възраст 25 – 64 години участва в ученето през целия живот (12% в ЕС);
  • Възобновяемата енергия е 15% от общото потребление на енергия (в ЕС е 23%);
  • Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 57840 евро или 6,1 % от БВП на ЕС.

Столицата на Нидерландия е Амстердам, но парламентът и правителството се намират в Хага.

Нидерландия е член на Европейския съюз от 01 януари 1958 г., на еврозоната – от 1 януари 1999 г., а на Шенгенското пространство – от 26 март 1995 г.

Източник: Евростат

TOP