26 април – Световен ден на интелектуалната собственост

26 април – Световен ден на интелектуалната собственост

26 април е Световният ден на интелектуалната собственост. През тази година той преминава под надслов „Интелектуална собственост и Цели за устойчиво развитие – да изградим нашето бъдеще с новаторство и креативност“.

За да изградим общото ни бъдеще и да постигнем целите за устойчиво развитие, е необходимо да преосмислим как живеем, как работим и как прекарваме свободното си време.  Целите за устойчиво развитие са план за действие в полза на хората, мира и постигането на благоденствие. Точно както проблемите, които трябва да бъдат решени днес са многостранни и сложни,  така и 17 Цели за устойчиво развитие са взаимно свързани и действието в една област, оказва влияние на резултатите в други. Затова е необходимо усилията за развитие да балансират между социалната, икономическата и екологичната устойчивост. Предизвикателствата, пред които сме изправени са дълбоки и сложни и ние трябва да действаме днес и да използваме всички средства, с които разполагаме – особено нашата изобретателност и интелектуална собственост, за да постигнем устойчиво бъдеще за всички хора и навсякъде по света.

Във видеоконкурса по повод Световния ден на интелектуалната собственост, организиран в началото на тази година, са взели участие младежи от 70 държави, а на трето място е класирано видеото My Ideas are Important на Александър Петров от България, което можете да изгледате ТУК.

Източник и изображение: WIPO

TOP