Отворена е процедурата за кандидатстване за наградите „Нов европейски Баухаус“

Отворена е процедурата за кандидатстване за наградите „Нов европейски Баухаус“

През 2024 г. наградите „Нов европейски Баухаус“ ще бъдат връчени за четвърти пореден път. С тях се признават и се дава гласност на новаторски проекти и концепции на граждани от Европа и извън нея. Наградите предоставят платформа на хората да изразят своите творчески способности, талант и иновативни идеи в полза на своите общности и обществото като цяло в съответствие с устойчивостта, естетиката и приобщаването като основни ценности.

За първи път тази година наред с държавите членки и страните от Западните Балкани, ще се приемат и кандидатури за проекти от Украйна, които са свързани с нейното възстановяване. Предвидена е и награда „Специално признание за усилията на Украйна за реконструкция и възстановяване“, с която се насърчават проекти и концепции, съобразени с ценностите и принципите на Новия европейски Баухаус, които оказват положително въздействие върху инфраструктурните, социалните и икономическите (или комбинация от тях) аспекти на процеса на възстановяване в Украйна.

Друга новост е специалното внимание, което ще се обърне на европейските региони, които са изправени пред някои от най-неотложните социално-икономически проблеми или предизвикателствата, свързани с цифровизацията и зеления преход.

Наградите за 2024 г. ще бъдат присъдени в четири установени категории:

  • възстановяване на връзката с природата;
  • възстановяване на чувството за принадлежност;
  • отдаване на приоритетно значение на местата и хората, които имат най-голяма нужда от това;
  • оформяне на кръгова индустриална екосистема и подпомагане на подхода, основан на жизнения цикъл.

Във всяка от четирите категории са създадени две паралелни направления на конкурса:

  • Направление А: „Нов европейски Баухаус за шампиони“ ще бъде посветено на съществуващи и завършени проекти с ясни и положителни резултати;
  • Направление Б: „Нов европейски Баухаус за изгряващи звезди“ ще бъде посветено на концепции, представени от млади таланти на възраст до 30 години. Концепциите могат да бъдат на различни етапи на развитие — от идеи с ясен план до етап на прототип.

През 2024 г. ще бъдат присъдени общо 20 награди на стойност до 30 000 евро. В допълнение към паричната сума всеки победител и всеки класиран на второ място ще получи и комуникационен пакет, чрез който ще бъде подпомогнат за разработването и популяризирането на своя проект или концепция.

Една четвърт от всички награди (т.е. най-малко 5 награди във всички категории и направления) ще бъдат разпределени за кандидатури от региони на ЕС, които са изправени пред по-интензивни социално-икономически предизвикателства, и от места, които са най-силно засегнати от необходимостта да преминат към въглеродно неутрална икономика.

Всички победители ще бъдат обявени на официална церемония по време на фестивала „Нов европейски Баухаус“, който ще се проведе от 17 до 21 април 2024 г. в Брюксел и чийто домакин ще бъде Европейската комисия.

Срокът за кандидатстване е 10 ноември 2023 г.

Кандидатурите се подават на официалната платформа на Наградите за Нов европейски Баухаус. Процедурата за кандидатстване за съпътстващи събития ще бъде отворена до 31 декември 2023 г.

Ръководство за кандидатстване

TOP