Европейската комисия публикува есенната покана за кандидатстване по DiscoverEU

DiscoverEU-mladejki-konkurs-bezplatna-karta-za-vlak

Млади хора, родени през 2005 г., могат да кандидатстват за 36 000 безплатни карти за пътуване

Европейската  комисия публикува есенната покана за подаване на кандидатури за DiscoverEU, благодарение на която 36 000 младежи ще получат безплатна карта за пътуване, за да опознаят Европа.

Кръгът за кандидатстване е отворен от вчера и ще приключи в сряда, 18 октомври в 12:00 ч. централноевропейско време. За да спечелят карта, младежите трябва да кандидатстват на Европейския младежки портал, да отговорят на 5 въпроса от викторина и на един решаващ въпрос. Успешните кандидати, родени между 1 януари 2005 г. и 31 декември 2005 г., ще могат да пътуват до 30 дни в Европа между 1 март 2024 г. и 31 май 2025 г. Поканата е отворена за кандидати от държавите членки на Европейския съюз и от трети държави, асоциирани към програмата „Еразъм+“, т.е. Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Северна Македония, Сърбия и Турция.

Участниците ще могат да минат по маршрута, посветен на Новия европейски Баухаус, открит през януари 2023 г. Неговата цел е да вдъхнови младите хора при избора на дестинации и да се повиши осведомеността относно значението на това Европейският съюз да бъде „красив, устойчив, обединен“. Участниците също така ще продължат да се възползват от инициативите, започнали през 2022 г. по време на Европейската година на младежта, като „Младежта опознава културата благодарение на DiscoverEU през 2022 г.“ и Културния маршрут на DiscoverEU. Този маршрут съчетава различни дестинации и културни обекти, включително архитектура, музика, изящно изкуство, театър, мода, дизайн и други. Участниците в DiscoverEU могат да посетят европейските столици на културата, дестинации, включени в престижния списък на световното наследство на ЮНЕСКО, и места, носещи Знака за европейско наследство. Освен това те могат да посещават и местата — носители на наградата „Достъпен град“.

Друга дейност, която ще продължи, е предоставянето на участниците на карта за намаления, съдържаща над 40 000 възможности за отстъпки в обществения транспорт, за културни прояви, настаняване, храна, спорт и други услуги, предлагани във всички отговарящи на условията държави. 

Националните агенции по програма „Еразъм+“съдействат на младите хора, като организират информационни срещи преди заминаването, които ги подготвят за пътуването им. Като част от наследството на Европейската година на младежта, националните агенции организират срещи по линия на DiscoverEU — вълнуваща културна програма, която продължава от един до три дни във всички държави, участващи в „Еразъм+“. Досега са проведени 100 такива срещи, а организирането им ще продължи и през следващите години.

Социалното приобщаване е основен приоритет на програмата „Еразъм+“ и участниците с увреждания или здравословни проблеми ще бъдат подпомагани по време на пътуването си. Освен това през октомври 2022 г. националните агенции по програма „Еразъм+“ стартираха дейността за приобщаване DiscoverEU, което даде възможност на организации, работещи с млади хора с по-малко възможности, както и на неформални групи млади хора да кандидатстват за безвъзмездни средства.

Комисията насърчава устойчивото пътуване с железопътен транспорт. При все това за младите хора от най-отдалечените региони, отвъдморските страни и територии, отдалечените райони и островите са налице специални възможности.

Комисията постави началото на DiscoverEU през юни 2018 г. Инициативата беше официално интегрирана в новата програма „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г. От 2018 г. досега над 1 милион младежи са кандидатствали за 248 000 налични карти за пътуване. Според последните резултати от проведено след пътуванията проучване 72 % от кандидатите са заявили, че за първи път пътуват с влак извън държавата си на пребиваване. За мнозина това е бил и първият път, в който пътуват без своите родители или придружаващи ги възрастни, като мнозинството от тях са посочили, че са станали по-независими.

За повече информация: DiscoverEUЕвропейски младежки портал

TOP