Актуализират се списъците на защитените от държавата специалности по професии

Актуализират се списъците на защитените от държавата специалности по професии

Министерският съвет прие актуализирани списъци на защитените от държавата специалности по професии и на специалностите по професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2024/2025 година, съобщава МОН.

Специалностите с очакван недостиг на специалисти се увеличават с една и стават общо 85 от следващата учебна година. Към тях се добавя специалността „Локомотиви и вагони“ по професия „Техник по железопътна техника“. Досега тя беше в другия списък – на защитените от държавата специалности от професии, но от следващата учебна година се изважда от него.

От списъка отпада и специалността „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“ по професия „Електротехник“. Така защитените от държавата специалности по професии стават общо 58. Това са специалности, които се предлагат в не повече от четири училища на територията на България и имат специфично съдържание или се изучават от малък брой ученици, а икономиката има потребност от тях. Държавата защитава тези специалности като дава възможност те да се преподават в класове с по-малък брой ученици – минимум 9, а не 26, както е при обикновените паралелки.

При специалностите от другия списък – с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда, паралелките са с не по-малко от 12 ученици. За да се включи една специалност в този списък, трябва да бъде доказана потребността от кадри за нея, включително и със статистически данни. Предложенията за такива специалности се получават от ресорните министерства, работодателските и браншовите организации. С включването на специалностите от професии с очакван недостиг на специалисти в план-приема в държавните и общинските училища се създава възможност за преодоляване на дефицита от подготвени кадри по професии със значение за пазара на труда и за икономиката на страната.

TOP