ЕК одобри „Българско кисело мляко“ като защитено наименование за произход

ЕК одобри „Българско кисело мляко“ като защитено наименование за произход

Европейската комисия одобри наименованието „Българско кисело мляко“ като защитено наименование за произход от България. То е добавено в Регистъра на селскостопанските продукти и храни.

„Българско кисело мляко / Bulgarsko kiselo mlyako“ е млечнокисел продукт, който се приготвя от сурово мляко, добито от овце, крави, биволи, кози или смес от тях и произведена в България симбиотична закваска от бактерии, които не са подлагани на генетична модификация. То е с по-висока киселинност спрямо други подобни продукти и консистенция, която е хомогенна и сметаноподобна.

„Българско кисело мляко / Bulgarsko kiselo mlyako“ е продукт, известен под това наименование в България и по света. Благоприятните природо-климатични условия в страната способстват за развитието на млечнокиселата бактерия, която се използва при производството му. През 1905 г. в Женевския университет д-р Стамен Григоров открива пръчковидна бактерия в кисело мляко от България. През 1907 г. откритият от д-р Григоров микроорганизъм е назован в негова чест Bacillus bulgaricus (Grigoroff), известен по класификацията на Бърджи като Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (името подчертава връзката с територията). Нобеловият лауреат проф. Иля Мечников потвърждава откритието на д-р Григоров и изгражда своята теория за стареенето, свързана с продукта. Оттогава той придобива международна известност. През 2005 г. в гр. София е проведен и „Международен симпозиум за оригиналното Българско кисело мляко“.

Повече информация

Други български защитени наименования: Троянска луканкаБяло саламурено сирене

TOP