ТПП-Добрич проведе обучение по здравословни и безопасни условия на труд

ТПП-Добрич проведе обучение по здравословни и безопасни условия на труд

На 31 май в ТПП-Добрич се проведе обучение по здравословни и безопасни условия на труд. В него взеха участие фирми, образователни институции, НПО и РС на КНСБ. Герман Германов – Гл. секретар, запозна аудиторията с Фонд „Условия на труд“ и възможностите за финансиране на проекти за подобряване условията на труд в предприятията.

Основни акценти от неговата презентация бяха:

  • Финансират се проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение;
  • Финансират се предложения за подобряване на условията на труд в отделни предприятия на съществуващи работни места, свързани с: реконструкция и/или модернизация на съществуващи работни помещения; модернизиране и/или обезопасяване на съществуващо работно оборудване; изграждане, реконструкция и/или модернизация на системи и инсталации за подобряване и поддържане на работната среда; подобряване на санитарно-битовите условия; други проекти за подобряване условията на труд, които не са пряко свързани с работното оборудване;
  • Проектните предложения на отделните предприятия за подобряване на условията им на труд се приемат целогодишно, всеки месец до 25-то число;
  • Финансирането се осъществява чрез възстановяване до 30 на сто от одобрените от Управителния съвет на Фонда и действително извършени разходи;
  • Продължителността на проекта е 12 месеца.

Линк към презентацията на Фонд „Условия на труд“

Линк към документите за кандидатстване към Фонд „Условия на труд“

През втората част на обучението, г-н Борислав Борисов от РС на КНСБ – Добрич, представи кампанията на КНСБ „Да спрем рака на работното място”, която цели да насърчи работодателите и работниците да прилагат по-ефективни мерки за предотвратяване на това тежко заболяване. Той сподели и тревожната тенденция за увеличаване на смъртните случаи при трудови злополуки. По оперативна информация на НОИ през 2022 година в България са регистрирани 84 смъртни случая, в т.ч. – 10 жени, или с 16 бр. повече от 2021 г. Най-висок е техният брой в сектор „Сухопътен транспорт” – 17 бр. (2021г. – 10 бр.), следван от секторите „Строителство” – 15 бр. (2021г. –18 бр.) и „ Търговия” – 13бр. (2021 – 7 бр.).

„За съжаление, България продължава да е сред страните с най-висока смъртност при трудови злополуки. Загубите от увеличения брой трудови злополуки и заболяванията свързани с тях са за сметка на загубени работни дни, плащания за лечение, обезщетения и в крайна сметка загуба от добавена стойност за БВП“ – сподели г-н Борисов.

TOP