Изкуственият интелект: какво представлява и как се използва

Изкуственият интелект: какво представлява и как се използва

Изкуственият интелект навлиза все по-широко в нашия живот, а за някои от приложенията му дори и не сме се замисляли. Със сигурност той ще продължи своето бързо развитие и ще се превръща във все по-важна и полезна част от ежедневието ни.

Според проучване на „Евробарометър“ през 2017 г., „88% от европейците смятат, че технологиите с изкуствен интелект изискват внимателно управление. В същото време 61% гледат положително на изкуствения интелект и на роботите“.

Какво е изкуственият интелект?

Изкуственият интелект е способността на една машина да демонстрира способности, присъщи за хората – да разсъждава, да се учи, да планира или да твори.

Говорим за изкуствен интелект, когато технически системи наблюдават околната си среда, получават данни, които са подготвени от другиго или които набират сами, преработват тези данни и извършват действия, свързани с постигането на конкретна цел.

Системите с изкуствен интелект са способни да адаптират поведението си до известна степен, като анализират резултатите от предишни действия, и работят автономно.

Защо е важен изкуственият интелект

Някои технологии с изкуствен интелект съществуват от над 50 години, но в последните години бяха постигнати истински пробиви благодарение на увеличената процесорна мощ, набирането на огромни масиви от данни и разработването на нови алгоритми. Прогнозите са, че изкуственият интелект ще доведе до големи промени и до цялостна дигитална трансформация на обществото. Затова той е и един от приоритетите на ЕС.

Съществуват два основни вида изкуствен интелект:

  • Софтуер: виртуални асистенти, софтуер за разпознаване на изображения, онлайн търсачки, системи за разпознаване на реч и лица
  • Изкуствен интелект с физическа форма: роботи, автономни коли, дронове.

Изкуственият интелект намира широко приложение в ежедневието.

Европейски подход към изкуствения интелект

През 2020 г. Европейската комисия предложи единен подход към развитието на технологиите с изкуствен интелект, който се основава на три елемента:

  • подкрепа за иновациите и насърчаване въвеждането на новите технологии;
  • подготовка за произтичащите социално-икономически промени;
  • осигуряване на етическа и правна рамка.

Източник и инфографика: Европейски парламент

TOP