Европейската комисия предлага нови правила за поправка на мобилните телефони и таблетите

Кръгова икономика: Нови правила за по-трайни, по-енергийно ефективни и по-лесни за поправяне телефони и таблети, които дават възможност за устойчив избор от страна на потребителите

В края на миналата седмица Европейската комисия предложи нови правила, които да помогнат на потребителите да правят информиран и устойчив избор при закупуването на мобилни и безжични телефони и таблети съгласно действащия Регламент на ЕС за енергийното етикетиране.

Тези мерки способстват за развитието на кръговата икономика в ЕС, допринасят за икономиите на енергия, за намаляване на въглеродния ни отпечатък, подкрепят се кръговите стопански модели и ползите от Европейския зелен пакт достигат до потребителите.

Мобилните телефони и таблетите, произведени в съответствие с тези правила, до 2030 г. ще започнат всяка година да спестяват почти 14 тераватчаса първична енергия. Това ще спомогне и за оптимизиране използването на суровини и ще се улесни рециклирането.

Новите продукти ще използват съществуващите и добре известни енергийни етикети със скалата A—G, а базата данни на ЕС за Европейския регистър на продуктите за енергийни етикети (EPREL) ще предоставя допълнителна информация за продукта. 

В новоодобрения Регламент за екопроектирането се определят минимални изисквания за мобилните и безжичните телефони и таблетите, които се пускат на пазара на ЕС, като:

  • Устойчивост на случайни падания или драскотини, защита от прах и вода и използване на достатъчно трайни батерии. Акумулаторните батерии следва да издържат най-малко 800 цикъла на зареждане и разреждане, като същевременно запазват най-малко 80 % от първоначалния си капацитет.
  • Правила за демонтаж и поправка, включително задължение за производителите да предоставят на сервизите резервните части от критично значение в рамките на 5—10 работни дни и в продължение на 7 години след края на продажбите на дадения модел на продукта на пазара на ЕС.
  • Наличност на актуализации на операционната система за по-дълги периоди: в продължение на най-малко 5 години след пускането на продукта на пазара.
  • Недискриминационен достъп на професионалните сервизи до всеки софтуер или софтуер на производителя, който е необходимо да бъде подменен.

Предложените правила за енергийно етикетиране ще бъдат представени на Европейския парламент и на Съвета за двумесечен период на контрол, след което ще бъдат официално приети, ако няма възражения срещу текста от страна на съзаконодателите.

След влизането им в сила и двете предложения предвиждат 21-месечен преходен период, преди изискванията да започнат да се прилагат.

TOP