Биологичното земеделие в ЕС заема 15,9 милиона хектара площ

Биологичното земеделие в ЕС заема 15,9 милиона хектара площ

По данни на ЕВРОСТАТ площите, използвани за биологично земеделско производство в ЕС се увеличават през последните години. През 2020 г. те са били 14,7 милиона хектара, а през 2021 достигат до 15,9 милиона хектара, което се равнява на 9,9% от общата обработваема земеделска площ в ЕС.

Между 2012 г. и 2021 г. използваната за биологично земеделие земя се е увеличила в почти всички страни членки, като това увеличение е близо четири пъти в Португалия (+283%) и Хърватия (+282%) и бързо нараства във Франция (+169%), Унгария (+125%) и Румъния (+101%).

Най-високи са дяловете на използваемата за биологично земеделие площ в Австрия (26% през 2020), Естония (23%, 2021) и Швеция (20%, 2021), а най-ниски – в България (1,7%) и Малта (0,6%) през 2021.

TOP