Ветеринарите получават 18 млн. лева за имунопрофилактика на животните през 2023

Ветеринарите получават 18 млн. лева за имунопрофилактика на животните през 2023

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 18 000 000 лева за 2023 г. по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в Република България“.

УС взе решение и за предоставяне на 7 002 013 лв. за извършените от ветеринарните лекари имунопрофилактични дейности при животните за периода 01.01.2023 – 31.05.2023 г. Средствата са част от общия финансов ресурс по схемата за държавна помощ за 2023 г. С финансовата подкрепа се покриват до 100% от допустимите разходи за услуги, свързани с изпълнение на мерките от Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните. Помощта се предоставя под формата на субсидирани услуги.

Изплащането на втория транш за проведените мероприятия от ветеринарите за периода 01.06.2023 г. до 15.11.2023 г. ще се извърши след представяне на необходимата информация от БАБХ в края на тази година.

TOP