Ръст на туристите през юни и юли 2023 г. отчитат от НСИ

Ръст на туристите през юни и юли 2023 г. отчитат от НСИ

По данни на НСИ общият брой регистрации на български и чуждестранни туристи в местата за настаняване е над 2,4 млн. за периода юни–юли 2023 г., което е увеличение с близо 12% спрямо същия период на миналия летен сезон.

  • Общият брой реализирани нощувки от български и чуждестранни туристи все още е с 8% по-малък от предпандемичното равнище.
  • Регистрациите на български туристи са над 1,1 млн. за периода юни-юли 2023 г., което е увеличение с 4% спрямо същия период на 2022 г. В сравнение със същия период на 2019 г. има значителен ръст от 28,6%.
  • Регистрациите на чуждестранни туристи са близо 1,3 млн. периода юни-юли 2023 г., като има ръст с 20% спрямо същия период на 2022 г. Равнището на възстановяване на туристопотока от чужбина е 88% по данни на НСИ за периода юни-юли 2023 г., т.е туристите от чужбина са с около 12% по-малко спрямо предпандемичното равнище.

Данни за основните пазари

За периода юни-юли 2023 г. по официални данни на НСИ резултатите по пазари са както следва:

  • български туристи – над 1,1 млн. регистрации;
  • румънски туристи – 348 хил.;
  • полски туристи – над 144 хил.;
  • немски туристи – над 98 хил.;
  • чешки туристи – над 75 хил.;
  • /британски туристи – над 68 хил.;
  • израелски туристи 54 хил. и др.

Отчетените ръстове за периода юни-юли 2023 г. спрямо същия период на 2022 г. по официални данни на НСИ са: България близо 4%, Румъния близо 10%, Полша – близо 23% ръст , Германия близо 8% ръст, Чехия близо 13% ръст, Великобритания близо 8% ръст.

Сравнението със същия период на 2019 г. показва, че туристопотока от Румъния и Чехия вече значително надминава равнището отпреди пандемията, броят на туристите от Полша почти напълно е достигнал предпандемичното равнище. Има известен напредък във възстановяването  и на немския и британския пазар спрямо същия период на миналия летен сезон, но резултатите остават по–ниски от 2019 г.

TOP