Национални награди на Съвета на жените в бизнеса в България 2023

Вдъхновяващи постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване

Тази есен и за втора поредна година Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ), в партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), организира Национални награди, с които ще отличи вдъхновяващите постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване.

През 2023 г. отново се дава трибуна на вдъхновяващите инициативи, които превръщат работното място в среда, в която всеки е значим и ценен без значение на пол, раса, възраст произход и образование. Ще бъдат споделени добри практики за постигане на равни възможности за всички и недопускане на дискриминация.

Номинации ще се приемат от 18.09.2023 г. до 8.10.2023 г.

Конкурсът учредява награди в следните 4 категории:

  1. Вдъхновяваща инициатива за многообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място.
  2. Вдъхновяваща инициатива за преодоляване на стереотипните нагласи и приобщаване на малцинствените групи и хора с увреждания.
  3. Вдъхновяваща инициатива за интеграция на младите хора и реализиране на потенциала им в България.
  4. Вдъхновяваща инициатива за овластяване на следващото поколение жени таланти в бизнеса.

Всички формуляри за участие в конкурсната процедура „ВДЪХНОВЯВАЩИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА РАЗНООБРАЗИЕ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ“ и допълнителните материали към тях се подават на имейл адрес: office@womeninbusiness.bg.

Регламент и повече информация

TOP