Покана за участие в международното изложение Seoul International Wines & Spirits Expo 2024

Покана за участие в международното изложение Seoul International Wines & Spirits Expo 2024, 4-6.07.2024 г., гр. Сеул, Южна Корея

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира участието на МСП като изложители на национален щанд в международното изложение за вино и спиртни напитки Seoul International Wines & Spirits Expo 2024 г., 4-6.07.2024, гр. Сеул, Южна Корея.

Международното изложение за вина и спиртни напитки в Сеул е единственото по рода си в Корея за последните 22 години. Събитието дава отлична възможност местни и чуждестранни вина и спиртни напитки да бъдат показани на едно място, популяризирайки различни продуктови линии и пазарни тенденции на купувачи и посетители от съответната индустрия.

За участие в Seoul International Wines & Spirits Expo 2024, Агенцията поема напълно или частично разходите на български предприятия за:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
 • Регистрационни и/или медийни такси;
 • Национална идентификация на българския щанд;
 • Пропуски на изложителите;
 • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет;

Одобрените за участие предприятия следва да поемат разходите за:

 • Спедиция, митническа обработка и застраховка на експонатите и други изложбени компоненти по време на транспортирането им и провеждането на изложението;
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
 • Застраховка на представителите на предприятието;
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

Срокът за регистрация е 01.03.2024 г. (петък) включително по един от следните начини:

 • в деловодството на ИАНМСП, по поща, куриер или лично на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4, в срок до 01.03.2024 г., (петък) включително. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.
 • По електронен път и подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на електронен адрес: office@sme.government.bg или онлайн тук.

Участието на малки и средни предприятия (МСП) в Seoul International Wines & Spirits Expo 2024 се организира и финансира със средства по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентноспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.

TOP