Покана до работодателите в строителния сектор

Покана до работодателите в строителния сектор

ИА „Главна инспекция по труда“, в сътрудничество с Европейския орган по труда, организира информационен ден за правата и задълженията на строителните компании при наемане на персонал, вкл. чуждестранни работници и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, който ще се проведе на 02 ноември 2023 г. от 09.00 – 16.30 ч. в хотел “Интерконтинентал София” (пл. Народно събрание) и онлайн.

Темата на събитието е „Трансгранична работа в строителството: какво е важно да знаете за трудовите права и безопасната работа“.

По време на семинара ще бъдат представени презентации на теми, свързани с изискванията при приемане на работа в строителния сектор на командировани граждани на ЕС и на граждани от трети страни, както и рисковете и предизвикателствата при използването на техния труд в строителния сектор. В две части ще бъде разгледана темата за рисковете относно здравето и безопасността при работа в строителството. Предвидено е и време за дискусии.

Събитието ще се проведе в хибриден формат, като капацитетът на заетост на място в гр. София е 60 участници, а онлайн е 100 участници.

Участието в информационния ден е безплатно, като ще бъдат осигурени кафе-паузи и обяд.

Програмата за деня ще бъде предоставена допълнително, както и линкът за участниците, които ще се включат онлайн.

За потвърждаване на присъствено или онлайн участие: press@gli.government.bg или на телефон 02/81 01 764.

TOP