Какво количество паста е произведено в ЕС през 2022 година?

Какво количество паста е произведено в ЕС през 2022 година?

През 2022 г. в Европейския съюз са произведени 6,1 милиона тона паста по данни на Евростат:

  • Съвсем естествено най-големият производител е Италия (68% от цялото количество);
  • Само за 5 години производството на паста в ЕС е нараснало с 20%;
  • 2,8 милиона тона паста са били изнесени от страните членки, а най-големият износител отново е Италия (77% от износа);
  • Най-големите вносители на паста в ЕС са Германия – 414 758 тона (27%) и Франция – 358 117 тона (23%);
  • Най-големите вносители на паста извън Европейския съюз през 2022 г. са били Великобритания (309 030 тона) и САЩ (262 877 тона).

От 25 октомври 1998 година до днес се отбелязва Международният ден на пастата. Повод за това става Световния конгрес за тестени изделия, състоял се в Рим на същата дата през 1995 г., когато производители от цял свят решават, че тази вкусна, здравословна и популярна храна заслужава международно признание.

TOP