Рязък спад в зърнопроизводството в Европа

Рязък спад в зърнопроизводството в Европа

По данни на Евростат през 2022 г. реколтата от зърнени култури е била приблизително 270,9 милиона тона в целия Европейски съюз. Това е с 26,7 милиона тона по-малко в сравнение с 2021 г.

Във Франция добивът е бил 59,9 милиона тона, което се равнява на 22% от общото производство на ЕС. Тя е следвана от Германия – 43,5 милиона тона (16% от общото за ЕС), Полша – 35,0 милиона тона (13%), Испания 19,3 милиона тона (7%) и Румъния 18,9 милиона тона (също 7% от общото за ЕС).

Реколтата от пшеница и спелта в ЕС през 2022 г. е 126,7 милиона тона или с 3,2 милиона тона по-малко в сравнение с 2021 г., като намалението е в размер на 2%. При царевицата обаче спадът е в размер на 27%. Производството на ечемик е почти непроменено, докато спадът при ръжта е с 8% до 7,8 милиона тона през 2022 г.

Основни причини за това са широко разпространената суша и топлинният стрес. В много региони в Европа максималните дневни температури през лятото на 2022 г. са били най-топлите или вторите най-топли, регистрирани през периода от 1991 г. насам.

TOP