Броят на новосъздадените предприятия в ЕС се увеличава през 2021 г.

Броят на новосъздадените предприятия в ЕС се увеличава през 2021 г.

По данни на Евростат през 2021 г.  делът на новосъздадените предприятия в ЕС е бил 10,7%, докато този на закритите – 8,5%.

В повечето страни членки новорегистрираните фирми са били повече, като най-високите нива са наблюдавани в Литва (20,2%), Франция (16,2%) и Малта и Португалия (и в двете държави по 14,4%)..

Средният размер на заетостта в новосъздадените предприятия варира между 0,4 души в Холандия и 2,3 в Литва. На ниво ЕС средният брой заети лица в тях е 1,1 души.

По отношение на закритите фирми, най-ниските нива са регистрирани в Гърция (2,2%), Белгия (3,6%) и Холандия (4,2%), а най-висок е бил техният дял в Естония (23,4%), следвана от Литва (22,6%) и България (17,6%).

TOP