Дейност на местата за настаняване през септември 2023 година

Дейност на местата за настаняване през септември 2023 година

През септември 2023 г. в страната са функционирали 3 214 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване със 139.7 хил. стаи и 315.6 хил. легла в тях. В сравнение със септември 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 2.9%, а броят на леглата в тях – с 4.1%.

Общият брой на нощувките е 2 923.9 хил., или с 15.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение – с 19.4%, се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

В тези с 4 и 5 звезди са реализирани 79.6% от общия брой нощувки на чужди и 43.7% – на български граждани. В 3-звездните са осъществени 14.3% от нощувките на чужди и 24.9% – на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 6.1 и 31.4%.

Приходите от нощувки достигат 217.5 млн. лв., или с 31.1% повече спрямо година по-рано.

TOP