Предстоящ уебинар на тема „Директива за търговските марки“

Предстоящ уебинар на тема „Директива за търговските марки“

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), съвместно с Патентното ведомство на Република България организират уебинар на 1 декември 2023 г.

Уебинарът ще бъде излъчен на живо, на български език със синхронен превод на английски и ще обхване теми, свързани с промените, предизвикани от транспонирането на директивата за търговските марки:

  • Какво се промени във връзка с подаването на заявка за търговска марка?
  • Какво се промени в процедурата по заличаване/недействителност/отмяна на търговска марка?
  • Какво се промени за притежателите на права върху регистрирани търговски марки?

Линк за регистрация

На всички желаещи ще бъдат предоставени сертификати за участие от страна на СЕСИС.

TOP