11 декември – Международен ден на планината

Да възстановим планинските екосистеми

Планините са природно богатство, което трябва да пазим.  В тях живее 15% от населението и половината от биологичното разнообразие на Земята. Благосъстоянието на около половината човечество зависи от планинските водни, хранителни и енергийните ресурси. За съжаление, те също са застрашени от климатичните промени, свръхексплоатацията, замърсяването и деградацията на земята.

Изсичането на горите, поради земеделски или инфраструктурни проекти, причинява ерозия на почвите и загуба на естествени местообитания. Ерозията и замърсяването от своя страна вредят на качеството на водата и на плодородието на почвата в планините. Прогресиращата деградация на земята оказва влияние върху живота  на най-малко 311 милиона души, които обитават планинските села в развиващите се страни, а 178 милиона от тях са уязвими от продоволствена несигурност.

Този проблем засяга всички нас и затова трябва да намалим въглеродния си отпечатък и да се погрижим за това природно богатство.

През 2023 година Международният ден на планината протича под надслов „Да възстановим планинските екосистеми“ и има за цел да повиши осведомеността за значението на планинските екосистеми и да призове за използването на ориентирани към природата решения, практики и инвестиции, които повишават устойчивостта, намаляват  уязвимостта и увеличават способността на планините да се адаптират към ежедневните заплахи и екстремните климатични явления.

TOP