29 юни – Ден на река Дунав

29 юни - Ден на река Дунав

Денят на Дунав се провежда от 2004 г. и цели да привлече вниманието към значението и опазването на река Дунав и притоците й. И през тази година мотото на кампанията е „Да пазим Дунав син“.

От извора до делтата реката преминава през Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, България, Молдова и Украйна. Дунавският басейн заема площ от 817 000 км², които се простират в 19 европейски държави, като по този начин свързва 81 милиона души по своето протежение от 2 859 км. и обединява различни езици, култури и истории. Басейнът се отличава с изключително разнообразие от екосистеми и местообитания на растителни и животински видове.

Кампанията за Деня на Дунав има за цел да насърчи всички хора, живеещи в Дунавския басейн, да повишат своята осведоменост и да бъдат активни в опазването на реката и притоците й.

Програмата за отбелязване на Деня на Дунав в България включва разнообразни инициативи – акции за почистване, информационни и екологични кампании, фестивали, пленери, концерти и изложби, различни градски тържества, организирани от областните и общинските администрации по българското поречие, институции, комисии и центрове, кметства, сдружения и граждански инициативи.

За поредна година български ученици на възраст между 6 и 18 години могат да се включат в традиционния международен конкурс Danube Art Master („Дунавски майстор на изкуствата“). Конкурсът се организира от Глобално партньорство по водите в Централна и Източна Европа (GWP CEE) и Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR) и насърчава децата да погледнат отблизо местната река, да разсъждават върху това, какво означава околната среда за тях и да създадат оригинални произведения на изкуството, фотография или видео. Състезанието се провежда на две нива: национално и международно. Крайният срок за подаване към националния координатор е 31 октомври 2024 г.

Подробна информация за Danube Art Master

Конвенцията за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав е подписана от дунавските страни в София на 29 юни 1994 г. Тя е стратегическият документ, на който се основава международното сътрудничество за опазването на една от най-значимите европейски реки и притоците й. Денят на Дунав се отбелязва за първи път на 29 юни 2004 г. по предложение на Международната комисия за опазване на река Дунав. Кампанията, която се провежда от всички страни в Дунавския басейн, се организира и координира от Международната комисия за опазване на река Дунав. Национален координатор за България е Министерството на околната среда и водите и Басейнова дирекция „Дунавски район“.  

Подробна информация за Деня на Дунав

TOP