Средна удовлетвореност от живота на европейците

Средна удовлетвореност от живота на европейците през 2022 г.

По данни на Евростат през 2022 г. средната удовлетвореност от живота на гражданите на ЕС е получила оценка 7.1 от 10 по скала от 0 (много недоволни) до 10 (много доволни).

Рейтингът е най-висок в:

  • Австрия (7,9);
  • Финландия, Полша и Румъния (по 7,7);
  • Белгия и Холандия (по 7,6).

И най-нисък в:

  • България (5,6);
  • Германия (6,5);
  • Гърция (6,7).

Във всички страни с изключение на България средните оценки на удовлетвореността от живота са над 6 точки.

Удовлетвореността от живота може да бъде повлияна от много фактори като възраст, степен на образование, семейно и финансово положение, както и разнообразието от опит, избори, приоритети и ценности на индивида.

TOP