11 февруари – Международен ден на жените и момичетата в науката

Жените и лидерството в науката – нова ера за устойчиво развитие

За решаването на някои от големите предизвикателства на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.  – от подобряване на здравето на хората до борбата с климатичните промени, ще е необходимо да се задействат всички таланти. Това означава да бъдат привлечени повече жени, които да работят в тези области. Участието на жените в изследователски проекти разширява кръга от даровити специалисти и добавя нови перспективи, талант и творчество. И този Международен ден ни напомня, че жените и момичетата играят важна роля в научно-техническите среди и тяхното участие трябва да се разширява.

Макар и науката, технологиите, инженерство и математиката (STEM) да са възприемани като критично важни за националните икономики, по-голямата част от държавите – без значение от степента на тяхното развитие, не са постигнали равнопоставеност на половете в областта на STEM.

Знаете ли, че?

  • По данни на ООН, грантовете, които получават жените за научни изследвания обикновено са по-малки от тези на колегите им мъже и макар да съставляват 33,3% от всички изследователи, едва 12% от членовете на националните академии на науките са жени.
  • Във водещи научни сфери като изкуствения интелект, жените изследователи са само 22% от всички професионалисти.
  • Въпреки недостига на умения в повечето технологични области, които движат Четвъртата индустриална революция, едва 28% от завършилите инженерни науки и 40% от завършилите компютърни науки и информатика са жени.
  • Кариерата на жените изследователи е по-краткотрайна и по-нископлатена. Техните трудове са недостатъчно представени в авторитетни международни научни издания и често са подминавани при повишение в работата.
TOP