Днес е Националният празник на Литва

Днес е Националният празник на Литва

Литва в цифри:

  • Населението на Литва е 2,9 милиона души и представлява 0,6% от населението на Европейския съюз;
  • Броят на завършилите висше образование на възраст между 25 и 34 години е 58%, а средно за ЕС – 42%;
  • 53% от литовците между 16 и 74 години притежават поне базови дигитални умения (56% в ЕС);
  • 8,5% от населението на възраст 25 – 64 години участва в ученето през целия живот (11,9% в ЕС);
  • Възобновяемата енергия е 30% от общото потребление на енергия (в ЕС е 23%);
  • Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 23 800 евро или 0,4 % от БВП на ЕС.

Най-важните сектори на литовската икономика през 2020 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (29,9 %), промишлеността (20,5 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (16,1 %).

Литва е член на еврозоната от 1 януари 2015 г., а на Шенгенското пространство от 21 декември 2003.

Източник: Евростат

TOP