Покана за участие в международното изложение за мода и аксесоари WHO’S NEXT 2024

Покана за участие в международното изложение за мода и аксесоари WHO’S NEXT 2024, 08 – 10 септември 2024

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира участието на МСП като изложители на националния щанд на международното изложение за мода и аксесоари Who’s Next 2024, което ще се състои от 08 до 10 септември 2024 в Париж, Франция. Това е вълнуваща възможност да представите вашата колекция пред водещи лица от модния свят, да се свържете с потенциални клиенти и да установите ценни контакти в индустрията.

Срокът за регистрация 21 март 2024 г.

Международното изложение Who’s Next Paris е известно със своето разнообразие от модни марки и дизайнери, които представят най-новите тенденции в модата. То е едно от най-големите и влиятелни събития в модната индустрия и е място, където се срещат професионалисти от целия свят. Организира се два пъти годишно от 1994 г. насам и протича с богата съпътстваща програма от ревюта, презентации, конкурси и семинари. Представят се мода, аксесоари, обувки, чанти, бижута, шапки, кожени изделия и др.

Паралелно с Who’s Next се провеждат и следните съпътстващи събития:

 • BIJORHCA – единственото международно търговско изложение, посветено на пазара на бижута.
 • IMPACT at Who’s Next – инициатива, посветена на отговорната към околната среда мода и създаване, както и на всички положителни действия в модата за екологичния преход на пазара.
 • INTERFILIERE PARIS – събитие, посветено на решения и иновации за модни търговци и марки.

За участие в Who’s Next 2024, Агенцията поема напълно или частично разходите на български предприятия за:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
 • Регистрационни и/или медийни такси;
 • Национална идентификация на българския щанд;
 • Пропуски на изложителите;
 • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Одобрените за участие предприятия следва да поемат разходите за:

 • Спедиция, митническа обработката и застраховка на експонатите и други изложбени компоненти по време на транспортирането им и провеждането на изложението;
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
 • Застраховка на представителите на предприятието;
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие.

За повече информация:

 • Росица Асенова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7980, e-mail: assenova@sme.government.bg;
 • Тереза Мутафова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, тел. 02/ 940 79 88, email: mutafova@sme.government.bg.

Повече информация и регистрация

Участието на малки и средни предприятия в Who’s Next 2024 се организира и финансира със средства по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

TOP