Колко деца са родени в ЕС през 2022 година?

Колко деца са родени в ЕС през 2022 година?

По данни на ЕВРОСТАТ през 2022 г. в Европейския съюз са родени 3,88 милиона бебета, което представлява лек спад от 2021 г., когато живородените са били 4,09 милиона. А в сравнение с 2008 г., когато в ЕС са родени 4,68 милиона деца, раждаемостта значително намалява.

Общият коефициент на плодовитост в ЕС през 2022 г. е 1,46 живородени на жена, което е пореден спад, след лекото увеличение, регистрирано през 2021 г. (общият коефициент на раждаемост е 1,53 през 2021 г. и 1,51 през 2020 г.).

През 2022 г. най-много деца са се родили във Франция (1.79 живородени / жена), следвана от Румъния (1.71), България (1.65) и Чехия (1.64).

За разлика от тях, най-ниският коефициент на плодовитост се наблюдава в Малта (1.08), Испания (1.16) и Италия (1.24).

TOP