Работната сила в ИКТ-сектора нараства през 2022 г.

Работната сила в ИКТ-сектора нараства през 2022 г.

По данни на ЕВРОСТАТ за 2022 г. 9,4 милиона души в ЕС са работили като специалисти по информационни и комуникационни технологии, което представлява 4,6% от всички работещи. Делът на ИКТ-специалистите се увеличава през последното десетилетие, като увеличението е с 1,4 % от 2012 г. Техният дял е най-висок в Швеция (8,6%), Люксембург (7,7%), Финландия (7,6%) и най-нисък – в Гърция (2,5%), Румъния (2,8%) и Полша (3,6%).

Най-висок е делът на наетите жени в ИКТ-сектора в България (28,9%),  Румъния (25.2%) и Естония (24,5%), а най-нисък – в Чехия (10,9%) и Унгария (13,6%).

TOP