Най-големите износители на шоколад в ЕС

Най-големите износители на шоколад в ЕС

По данни на Евростат през 2022 година страните членки на ЕС са изнесли 2,5 милиона тона шоколад, като 65% от тях са внесени в други държави от ЕС.

Топ износителите на шоколад и шоколадови изделия са били

  • Германия (680 000, 28% от целия износ на ЕС);
  • Нидерландия (322 000, 13%);
  • Полша (295 000, 12%).
TOP