Училищата вече могат да кандидатстват за изграждане на STEM среда

Училищата вече могат да кандидатстват за изграждане на STEM среда

Всички 2 271 държавни и общински училища на територията на цялата страна могат да участват за безвъзмездно предоставяне на средства по процедура „Училищна STEM среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост съобщава Министерството на образованието и науката. Предвидената финансова подкрепа за образователните институции е близо 535 млн. лв.

Процедурата не е конкурентна и училищата в зависимост от броя на учениците през последните три години ще бъдат финансирани със суми за изграждане на  STEM среда от 50 000 до 600 000 лв. Основната цел е да се повиши интересът към науката и научните изследвания. На практика да може всеки един ученик да пипне микроскоп, да види през телескоп спътниците на Юпитер, да проведе сам химична реакция, да види как функционират новите източници на енергия.

Ангажимент на учителския колектив е сам да определи направленията, в които да бъде изграден STEM центъра, да избере подходящото оборудване и да опише проектната си идея в Концепция за изграждане на училищна STEM среда. STEM центърът може да бъде изграден в едно или няколко помещения (препоръчително е на един етаж, но се допуска и изграждането му на различни етажи в училището), като решението е изцяло на училището.

Средствата за училищата, които са изградили STEM по Националната програма, са увеличени спрямо варианта на Концепция, предоставен за обсъждане през месец октомври 2022 г. Без да се намалява финансирането на останалите училища, сега те ще получат 70 % от стойността на средствата, определени за категорията училища, в която попадат.

Участието в процедурата преминава в два етапа:

  • Първият е за одобрение на Концепция за изграждане на училищна STEM среда. Тук са определени три срока в зависимост от категорията, в която попада училището. Ако е с до 200 ученици, срокът е до 21 юни. Училищата, които имат от 201 до 400 ученици, могат да кандидатстват до 19 юли, а тези с над 400 деца – до 21 август.
  • Вторият етап е за подаване на цялостния пакет от документи пред Изпълнителна агенция „Програма за образование“. За училища до 200 ученици срокът е до 21 август, тези с от 201 до 400 ученици могат да кандидатстват до 19 септември, а училища с над 400 деца – до 19 октомври.

Подаването на концепции и документи става по електронен път през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 г.

TOP