Министерството на културата обяви покана за представяне на проектни предложения за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки

Министерството на културата обяви покана за представяне на проектни предложения за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки

Министерството на културата обяви покана за представяне на проектни  предложения по реда на Правилата за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата.

Допустими кандидати за представяне на проектни предложения са регионалните библиотеки.  Максималният размер за финансиране на проектно предложение е до 10 000 лв.

Крайният срок за кандидатстван е до 22 юли включително, а дейностите, посочени в проектните предложения, следва да се реализират до 31 юли 2025 г.

Формулярите за кандидатстване се адресират до дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“, отдел „Регионални дейности“ на Министерството на културата.

Формуляри за кандидатстване

TOP