Ново проучване на Евробарометър показва положителното отношение на европейците към изучаването на езици

Cheerful female teacher giving German language lesson online and explaining grammar to remote students

Нагласите за изучаване на чужди езици в Европейския съюз и в България

Официалните езици на Европейския съюз са 24, но езиковото му многообразие става още по-голямо, когато към тях се прибавят още 60 регионални и малцинствени езика.  Многоезичието е една от осемте ключови компетентности, необходими за личностна реализация, здравословен и устойчив начин на живот, пригодност за заетост, активно гражданско участие и социално приобщаване.

В новото проучване на „Евробарометър“, което съвпада със Световния ден на културното многообразие, се подчертава нарастващото признаване на значението на езиковото многообразие за подобряване на културното разбирателство, икономическите възможности и социалното сближаване в Европа.

Какви са резултатите?

По-голямата част от европейците (86 %) считат, че всеки трябва да говори поне един чужд език. Според 76 % от тях подобряването на езиковите умения следва да бъде политически приоритет, а 84 % смятат, че регионалните и малцинствените езици следва да бъдат защитени. 

Английският език се говори от почти половината европейци (47 %) като първи чужд език. Това е значително увеличение с 5 процентни пункта от 2012 г. насам. 7 от всеки 10 млади европейци могат да проведат разговор на английски език. Той се възприема и като най-важният език (от 85 % от участниците в проучването), следван от френския (11 %), немския (10 %) и испанския (7 %), които са най-често говоримите чужди езици в ЕС. 

Според респондентите основните ползи от изучаването на чужд език са възможностите за работа (51 %), за да могат да разбират хора от други култури (45 %), за да си намерят по-добра работа в страната, в която живеят (42 %) и да го използват, когато са на почивка в чужбина (42 %) и на работното място, включително при служебна командировка в чужбина (40 %).

Какви са нагласите в България?

За участвалите в проучването българи майчиният език е български (85%), турски (9%), ромски (4%) и английски (1%).  29% от тях считат, че могат да проведат свободно разговор на английски, 14% – на руски, 12% – на български, 5% – на немски и 3% на френски език.

Употреба на чужди езици

44% от българите са използвали първия чужд език, който владеят в интернет, 39% – за да гледат филми, телевизия или да слушат радио, 36% – при общуване с приятели, 33% – на почивка в чужбина, 26% – за да гледат или четат новини, 22% – за общуване в работата, 21% – при четене, свързано с работата, 13% – при служебно пътуване в чужбина, 9% – докато са изучавали езици, 9% – при пътуване в чужбина с цел образование, обучение или доброволчество, 7% – докато са учили нещо друго.

Мотиви и методи за изучаване на чужди езици

57% от българските респонденти считат, че най-полезен за тяхното личностно развитие е английският език, за 14% – това е немският, следван от руски (10%), български (9%) и френски (5%).

Според българите основните ползи от изучаването на чужд език са: за да могат да работят в друга държава (51%), за да си намерят по-добра работа в България (43%), за да могат да разбират хора от други култури (41%), да се запознават с хора от други държави (38%), за лично удоволствие (34%), за да го използват, когато са на почивка в чужбина (31%), за да го използват в работата си, включително и при задгранични командировки (31%), за да учат в друга държава (30%), за да могат да използват интернет (30%), за да се чувстват повече европейци (21%), за да се обучават или да бъдат доброволци в друга държава (8%).

Българите смятат, че най-ефективният начин за изучаване на чужд език е: в училище, университета или при професионално обучение (33%), при неформални разговори с чужденец (10%), при дълготрайни или чести посещения в държавата, в която се говори изучавания чужд език (8%), при групови езикови уроци с учител извън училище (7%), при самообучение чрез гледане на телевизия, филми или слушане на радио (7%).

6% от българските респонденти използват ежедневно онлайн машинен превод, 14% – няколко пъти седмично, 20% – няколко пъти месечно, 71- рядко или никога.

Според проучването българите биха започнали да учат чужд език или биха подобрили своите умения по него ако уроците са били безплатни (27%), ако е имало някакви изгледи да започнат работа в чужбина (23%) или да пътуват (22%) извън страната на по-късен етап, ако им е било платено за това (18%), ако това би довело до повишение в работата / до по-добро кариерно развитие (16%)

Проучването е проведено в 27-те държави — членки на ЕС от септември до октомври 2023 г. В него са взели участие 26,523 респонденти на възраст над 15 години и с различен демографски произход.

TOP