15 юли е крайният срок за кандидатстване на МСП по програма DIGITRANS

15 юли е крайният срок за кандидатстване на МСП по програма DIGITRANS

DIGITRANS е безвъзмездна програма, която подпомага използването на цифрови технологии сред микро, малки и средни предприятия, регистрирани в България. Програмата е управлявана от Световната банка и е финансирана от Европейската комисия.

Близо 200 фирми, които отговарят на условията, могат да получат 2000 евро субсидия за дигитализация на дейността си, както и експертна подкрепа по пътя на дигиталната им трансформация, на обща стойност 15 000 евро.

Основни предимства на програмата:

  • субсидия от 2,000 евро за дигитализация на дейностите;
  • експертна подкрепа на стойност до 15,000 евро
  • безплатно участие в програмата;
  • бърз процес по кандидатстване.

Критерии за участие в DIGITRANS:

Всички компании, регистрирани преди поне 12 месеца в България, с екип от 5 до 35 души (вкл. собственици и управители) на пълно работно време към момента на кандидатстване и с ниско ниво на дигитализация на процесите.

Крайният срок за кандидатстване в DIGITRANS е 15.07.2024.

Формуляр за кандидатстване

Програма DIGITRANS

TOP