Представяне на каталог на група “Ръб” от Емил Миразчиев

Представяне на каталог на група "Ръб" от Емил Миразчиев в Художествената галерия - Добрич

Днес от 18:00 ч. в Художествена галерия – Добрич Емил Миразчиев ще представи монографията – албум и сайта на група „РъБ“. Обемната книга събира множество съществуващи архивни, документални и визуални материали, както и изследователски текст, архивни текстове на изкуствоведи и теоретици, които са имали водеща роля в осмислянето и интерпретацията на дейността на групата, като Живка Валявичарска-основен изследовател на групата, Димитър Грозданов, Диана Попова.

Формирана в Пловдив в началото на бурната 1989-а, група „РъБ“ оставя дълбока следа в историята като една от най-силните прояви на българското концептуално изкуство от 90-те години. Изложбите, акциите и пърформансите на група „РъБ“ събираха цялата художествена общност и превърнаха Пловдив в своеобразна столица на концептуалното и политическо изкуство. Членове на групата са пловдивските художници Албена Михайлова, Румен Жеков, Димитър Келбечев, Димитър Митовски, Емил Миразчиев, Ивайло Григоров, Игор Будников, Кольо Карамфилов, Надя Генова, Павел Алберт, Моника Роменска и Венета Маринова.

Въпреки нейния принос и влияние в сцената на съвременните визуални изкуства, явлението „РъБ“ досега остава маргинализирано в наложилите се наративи за съвременното изкуство в България. Група „Ръб“ има силно присъствие в артистичния живот на България в преломни исторически моменти и е повлияла в естетически и идеен план на много млади автори. Изявите на групата, както в зала, така и в публично пространство, променят нагласите и разбирането на публиката, свикнала с конвенционалните изложби и галерии.

Записки и документи от 1989 и началото на 1990 показват, че група „РъБ“ не е създадена като естетическа платформа, а като политическа позиция на група млади творци от Пловдив, желаещи да се разграничат от официалното ДПХ (Дружество на пловдивските художници) и да променят обществото. Представянето на книгата ще бъде съпроводено от камерна изложба с творби на групата.

Източник и изображение: Художествена галерия – Добрич

TOP