Националната програма ВИХРЕН-2024 ще финансира научни изследвания

Националната програма ВИХРЕН-2024 ще финансира научни изследвания Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“-2024 (ВИХРЕН-2024)…

Обществена консултация за помощта de minimis в селскостопанския сектор

Обществена консултация за помощта de minimis в селскостопанския сектор Европейската комисия започна обществена консултация, с която прикани заинтересованите страни да коментират…

Отворен е втори прием на проектни предложения по мярка „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“

Отворен е втори прием на проектни предложения по мярка „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал…

Покана до българските винопроизводители за участие в международния конкурс „Вино Словения“ чрез изпращане на мостри

Покана до българските винопроизводители за участие в международния конкурс „Вино Словения“ в гр. Горня Радгона чрез изпращане на мостри От…

Започна прием по интервенциите в областта на биологичното земеделие, на околната среда и климата и на хуманното отношение към животните

Започна прием по интервенциите в областта на биологичното земеделие, на околната среда и климата и на хуманното отношение към животните…

TOP