ЕК одобри българска схема за държавна помощ от 86,9 млн. евро за земеделските стопани

ЕК одобри българска схема за държавна помощ от 86,9 млн. евро за земеделските стопани Европейската комисия одобри българска схема в…

ДФЗ отпуска 3 млн. лева за съфинансиране на застраховки на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“

ДФЗ отпуска 3 млн. лева за съфинансиране на застраховки на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“ Земеделските стопани ще получат до…

Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и „Постоянно затревени площи“

Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и „Постоянно затревени площи“, които се поддържат…

Земеделските производители в ЕС ще бъдат подложени на изпитания от променящите се климатични и пазарни условия

Земеделските производители в ЕС ще бъдат подложени на изпитания от променящите се климатични и пазарни условия През следващите години устойчивостта…

Министерството на земеделието публикува първа серия от отговори на въпроси за директните плащания в Стратегическия план

Министерството на земеделието публикува първа серия от отговори на въпроси за директните плащания в Стратегическия план Министерството на земеделието публикува…

TOP