В понеделник ДФЗ отваря допълнителния прием по държавната помощ заради войната в Украйна

От 15 май земеделските стопани могат да кандидатстват по допълнителния прием за държавната помощ заради войната в Украйна

От понеделник – 15 май до 19 май 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по допълнителния прием на заявления по схемата за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ през 2023. Съгласно решение на Управителният съвет на ДФЗ от 26.04.2023 г., възможността се предоставя на стопани, които не са успели да кандидатстват по обявения прием през месец април. Финансовата подкрепа ще бъде изплатена до 9 юни 2023 г.

Заявленията за подпомагане ще се подават в общинските служби по земеделие по постоянен адрес на кандидата – физическо лице или по адреса на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

Условията за допустимост в различните сектори са разписани подробно в указанията за прилагане на държавната помощ, които са публикувани на сайта на ДФЗ.

TOP