Разлики в почасовото трудово възнаграждение в ЕС

България е с най-ниската часова ставка за положен труд в целия ЕС

По данни на Евростат през 2022 г. средното почасово трудово възнаграждение в ЕС е било 30.5 евро, а в еврозоната – 34.3 евро в сравнение със съответно 29.0 и 32.8 евро през 2021. 

Най-ниска ставка в България, най-висока – в Люксембург

Средната часова ставка прикрива значителните различия между страните членки на ЕС, като най-ниска е тя в България (€8.2) и Румъния (€9.5), а най-висока – в Люксембург (€50.7), Дания (€46.8) и Белгия (€43.5).

TOP