Предстоящи промени в граничния контрол при внос в Обединеното кралство

Предстоящи промени в граничния контрол при внос в Обединеното кралство

Посолството на Великобритания в София информира БТПП за публикуването на плана на правителството на Обединеното кралство за укрепване на границите на страната срещу заплахи за биосигурността и нелегален внос.

Проектът на правителството на Обединеното кралство за оперативен граничен целеви модел определя нов начин за внос на стоки в Обединеното кралство от страни от и извън ЕС, като въвежда подобрен режим на санитарен, фитосанитарен контрол и контрол за сигурност при вноса. Целта на модела е да опрости, дигитализира и подобри санитарния и фитосанитарен контрол върху стоките, влизащи във Великобритания, без да намалява нивото на сигурност и защита на потребителите.

Моделът е разработен в сътрудничество между граничните власти и бизнеса в Обединеното кралство. Тече шестседмичен период през който ключови заинтересовани страни и международни партньори могат да предоставят обратна връзка относно проектопредложенията, преди окончателната версия на целевия оперативен модел да бъде публикувана по-късно тази година.

Проектът на Целевия оперативен модел предлага прилагане на контрол чрез три основни етапа. Отразявайки приноса на граничните власти по цялата верига на доставки, прилагането на модела ще бъде поетапно, като контролът ще започне едва след като заинтересованите страни имат достатъчно време да се подготвят за промените. Предстоят следните етапи:

31 октомври 2023 г. – Въвеждане на здравно сертифициране при внос на среднорискови животински продукти, растения, растителни продукти и високорискови храни (и фуражи) от неживотински произход от ЕС.

31 януари 2024 г. – Въвеждане на документални и физически проверки на животински продукти със среден риск, растения, растителни продукти и високорискови храни (и фуражи) от неживотински произход от ЕС. При вноса на санитарни и фитосанитарни стоки от останалите страни също ще се прилага новият базиран на риска модел.

31 октомври 2024 г. – Влизане в сила на декларациите за безопасност и сигурност за внос от ЕС. Въвеждане на намален набор от данни за внос и използване на „едно гише“ за търговия на Обединеното кралство. Така ще се избегне дублирането, където е възможно, в събирането на информация преди пристигането на вноса.

Посолството на Великобритания напомня, че всички международни задължения и ангажименти на Обединеното кралство ще бъдат спазени съгласно този нов модел, включително прилагането на Споразумението от Уиндзор /Windsor Framework/.

Повече информация за оперативния граничен целеви модел и планираните събития за прилагането му можете да намерите тук: Draft_BorderTarget_Operating_Model.

TOP