Отворена е поканата за кандидатстване с проекти за енергийна ефективност и кръгова икономика в трансграничния регион на България и Турция

Отворена е поканата за кандидатстване с проекти за енергийна ефективност и кръгова икономика в трансграничния регион на България и Турция…

TOP