Одобрени са две нови оперативни програми в сектори „Плодове и зеленчуци“

Одобрени са две нови оперативни програми от Стратегическия план по интервенции в сектори „Плодове и зеленчуци“ Държавен фонд „Земеделие“ одобри…

TOP