Публикувана е информация за прилагане на „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък”

Прилагане на държавна помощ SA.111877 „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” по чл. 189б от…

TOP