Публикувана е информация за прилагане на „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък”

Прилагане на държавна помощ SA.111877 „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” по чл. 189б от ЗКПО

Министерство на земеделието и храните е пренотифицирало държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” пред Европейската комисия чрез електронната система за уведомяване SANI2 на 16.01.2024 г., като полученият окончателен номер на помощта е SA.111877.

Обобщената информация за държавната помощ е публикувана на 17.01.2024 г. в Регистъра на държавните помощи на Европейската комисия и може да бъде намерена на български език на интернет страницата на Европейската комисия тук и на Министерството на земеделието и храните тук.

TOP