Удостоверенията за професионална квалификация влизат в обединен регистър

Удостоверенията за професионална квалификация влизат в обединен регистър Създава се общ Регистър на издадените удостоверения, свързани с придобитата професионална квалификация…

TOP