Европейска цифрова самоличност: лесен достъп до ключови услуги

Evropeyska-tsifrova-samolichnost-digitalna-identichnost

Подобрения в правилата за Европейската цифрова самоличност ще помогнат на хората да ползват уверено публични услуги и да правят транзакции онлайн в целия ЕС

Една от последиците от пандемията от коронавирус е разширеното предлагане на публични и търговски услуги в цифровото пространство. Това изисква наличие на сигурни и надеждни системи за цифрова идентификация.

Какво представлява Европейската цифрова самоличност?

Европейската цифрова самоличност позволява взаимното признаване между страните на националните системи за електронна идентификация. Това дава възможност на европейците да се идентифицират онлайн, без да прибягват до частни компании, предлагащи услугата.

Това също така прави възможен достъпа на граждани до онлайн услуги чрез използването на национална електронна лична карта.

Какви са ползите от Европейската цифрова самоличност?

Европейската цифрова самоличност може да се използва за:

  • отправяне на искане към публичната администрация ̶  например, за издаване на удостоверение за раждане, медицински удостоверения, подаване на заявление за смяна на адрес;
  • откриване на банкова сметка;
  • попълване на данъчни декларации;
  • кандидатстване за прием в университет ̶  в собствената страна или в чужбина;
  • съхраняване на рецепта за лекарства, която да може да се използва в цяла Европа;
  • доказване на възрастта;
  • наемане на автомобил с цифрова шофьорска книжка;
  • регистриране в хотел.

На пленарната си сесия в средата на март Европейският парламент ще приеме позицията си по актуализация на правната рамка за Европейската цифрова самоличност.

Източник: Европейски парламент

TOP