НАП публикува наръчници за прилагане на данъчното и осигурителното законодателство за 2023 г.

НАП публикува наръчници за прилагане на данъчното и осигурителното законодателство за 2023 г.

Националната агенция за приходите публикува следните наръчници в рубриката “Законодателство”:

Целта е да се улеснят гражданите и фирмите при прилагането на действащото данъчно и осигурително законодателство.

TOP